Program Szkolenia

„Żyj tak, jakbyś miał umrzeć jutro.
Ucz się tak, jakbyś miał żyć wiecznie”
– Mahatma Gandhi

 Profesjonalne szkolenie kandydatów na kierowców według wzorców skandynawskich
– mało znanych i nie praktykowanych przez większość szkoleniowców

Przygotowywanie kandydatów na kierowców do egzaminu państwowego w zakresie:

 • Znajomości przyrządów, urządzeń, mechanizmów i systemów pojazdu, rozumienia ich funkcjonowania a także umiejętności ich stosowania w odpowiednich sytuacjach
 • Techniki Jazdy
 • Zagrożeń w ruchu drogowym
 • Wszystkich możliwych zadań egzaminacyjnych
 • Topografii tras egzaminacyjnych
 • Psychologii Transportu
 • Odpowiedniego wizerunku
 • Zajęcia prawidłowej, ergonomicznej i bezpiecznej pozycji za kierownicą
 • Sposobu działania poduszek i kurtyn powietrznych
 • Znaczenia bezpieczeństwa czynnego (aktywnego) i biernego (pasywnego)
 • Rodzaju luster, ich funkcjonalność, sposób regulacji i korzystania
 • Funkcji pasów bezpieczeństwa
 • Wyników testów zderzeniowych
 • Niektórych systemów bezpieczeństwa – między innymi: ABS, ASR, ESP, AB, DSA, BLIS, BAS, HHC, EPB
 • Ergonomicznego sposobu zmiany poszczególnych biegów
 • Techniki zwalniania i zatrzymywania pojazdu przy użyciu silnika
 • Rodzajów skrętów kołem kierownicy
 • Dynamiki jazdy
 • Sposobów pokonywania zakrętów
 • Dystansu strategicznego
 • Zasad jazdy defensywnej – defensive driving
 • Eko jazdy – eco driving
 • Taktyki jazdy
 • Przebytej drogi w ciągu 1 sekundy przy poszczególnych prędkościach
 • Zasad bezpiecznej odległości 3-4 sekund
 • Drogi zatrzymania a hamowania przy poszczególnych prędkościach początkowych
 • Zjawisk podsterowności i nadsterowności pojazdu, hipnozy drogowej, olśnienia, efektu tunelowego, akwaplanacji – aquaplaning
 • Statystyk – Raporty KGP BRD „Wypadki Drogowe”
 • Prawidłowej reakcji na powstałe zagrożenia w różnych sytuacjach drogowych
 • Szkolenia na trasach egzaminacyjnych poszczególnych egzaminatorów
 • Wielokrotnego powtarzania najtrudniejszych zadań egzaminacyjnych dla początkujących kierowców – skrzyżowania z ruchem okrężnym i wszystkie rodzaje manewrów
 • Przeprowadzania egzaminów wewnętrznych praktycznych
 • Stosowania odpowiednich oznaczeń na pojeździe szkoleniowym a także elektronicznego komunikatora z wyświetlaczem na tylnej szybie pojazdu podczas pierwszych zajęć nauki jazdy, w trakcie całego szkolenia a także podczas egzaminu wewnętrznego praktycznego
 • Szkolenia wyłącznie jednej osoby (bez transportu osób trzecich) w celu komfortu psychicznego osoby szkolonej, wyostrzenia przez nią percepcji i koncentracji na zadaniach egzaminacyjnych, poleceniach instruktora oraz sytuacji w ruchu drogowym

Ponadto:

 • Wyjaśnianie szkodliwych i niebezpiecznych stereotypów związanych ze szkoleniem kandydatów na kierowców ich egzaminowaniem oraz ogólnie ruchem drogowym
 • Opis sylwetek kierowców: sangwinik, flegmatyk, melancholik, choleryk
 • Wysokie standardy dydaktyki, andragogiki i psychologii transportu
 • Pomoce wizualne
 • Udostępnianie każdej osobie szkolonej materiałów multimedialnych własnego autorstwa poruszających zagadnienia techniki jazdy, taktyki jazdy, systemów bezpieczeństwa czynnego i biernego oraz szeroko pojętej problematyki ruchu drogowego
 • Konkluzje do treści pisanej książki z dziedziny techniki jazdy i psychologii transportu

Lekcje prowadzone przez doświadczonego szkoleniowca z wieloletnim stażem predyspozycjami i osiągnięciami w postaci:

 • Ponad 45.000 godzin w charakterze instruktora nauki jazdy i instruktora techniki jazdy
 • Koordynatora Ośrodka Szkolenia Kierowców i Instruktorów „AS”
 • Prowadzącego warsztaty dla instruktorów nauki jazdy i instruktorów techniki jazdy
 • Autora prezentacji multimedialnych, procedur i projektów
 • Wykładowcy, mówcy publicznego, menedżera, byłego bankowca i sportowca
 • Posiadającego liczne rekomendacje osób szkolonych a także uznanie w środowisku instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów
 • Pasjonata standardów jakości
 • Perfekcjonisty

„Nie wystarczy dużo wiedzieć, ażeby być mądrym”
– Heraklit z Efezu